ОБЛАСТИ

Логистички претпријатија

Меѓународен и локален транспорт, дистрибуција...

Претпријатија за градежништво

Тешка механизација, транспорт со кипери...

Патнички сообраќај

Јавен градски превоз, меѓународни превози, такси служби...

Сервисно-монтажни претпријатија

Електроинсталатеркси претпријатија, сервиси за чистење...

Безбедносно спасувачки претпријатија

Претпријатија за безбедност, служба за спасување, пожарникарна служба...

Државни претпријатија и институции

Полиција, царина, пошта...

НОВОСТИ

24.2.2017

Почитувани деловни партнери! Ве известуваме дека од ден 1.3.20... ->